Een sessie van Presenteren 3.0

september 2014: e-learning werkt

Samen met studytube gewerkt aan de e-learning. Prima geschikt bij de voorbereiding op een presentatie en ook om te gebruiken als hulp bij (zelf-)coaching. Je krijgt veel praktische tips en instrumenten aangereikt om je voor te bereiden en om deze presentatie goed uit te voeren. natuurlijk heel veel films met uitleg en voorbeelden.

https://www.studytube.nl?tap_a=324-de61b4&tap_s=672-1027b5

 

janauri 2014

Recent heb ik een sessie als moderator geleid. Het gaat om een instelling in de zorg die meer moet inspelen op de veranderingen in de zorg. Hiervoor moeten bepaalde afdelingen samen gaan. Met de leidinggevenden hadden we hier een bijeenkomst over. Aan de orde kwam dat het ook essentieel is om het personeel op de werkvloer mee te krijgen. Hiervoor ligt natuurlijk een belangrijke rol bij de direct leidinggevenden. Sommigen gaven aan die rol best lastig te vinden.

Ik heb aansluitend een opzet gemaakt hoe ze dit in een presentatie kunnen doen. De kern is dat het gaat om attitude verandering. Dat lukt vooral door het delen van informatie. Natuurlijk geldt hierbij dat niet iedereen er het zelfde in staat. Er zal een deel van de groep zijn die dit ziet zitten en een deel die negatief is. De meerderheid kijkt de kat uit de boom en sluit aan bij de informele leiders. De kunst is deze samenstelling juist te benutten.

In mijn opzet heb ik als suggestie 7 vragen gegeven om de sessie mee te starten. De leidinggevende weet wie positief zijn. Geef die persoon als eerste de vraag om het gewenste antwoord (ongeveer) te krijgen. Laat de groep aanvullen en vul tot slot zelf aan met wat nog niet gezegd is. Op deze manier gaat de groep elkaar beïnvloeden. De 7 vragen zijn steeds het startpunt voor dit soort discussies. Het ontwerp van deze vragen is essentieel.

De kunst is om de presentatie meer in te zetten als dialoog en hier meteen mee te (durven) starten. Niemand zit in deze situatie op een monoloog te wachten. Op deze wijze ben je interactief aan het beïnvloeden door gebruik tet maken van de groep in de stijl van Presenteren 3.0.

Video
Gijs Tenthof
Bijsselseweg 11 59
8256 RE Biddinghuizen
Nederland
+31(0)629401104
info@presenteren3punt0.nl