Wat is Presenteren 3.0

Wat is Presenteren 3.0?

Voor korte uitleg in een film, klik op de video rechts.

Presenteren 3.0 bouwt voort op Presenteren 2.0. Hierin staat de beamer vaak centraal. Bij Presenteren 3.0 gaat het om zowel de deelnemers als de presentator. We spreken over deelnemers in plaats van toehoorders, omdat ze actief betrokken worden bij de presentatie. De presentatie draait om het (gestructureerd) beantwoorden van de vragen van de deelnemers. Deze worden in het begin geïnventariseerd. Zo kan in de beperkte tijd goed worden ingespeeld op de informatiebehoefte van de deelnemers. De deelnemer voelt zich meteen al actief betrokken. De presentator stelt vragen en benut zo de aanwezige meningen en kennis. Als aan de presentator een vraag gesteld wordt, kan hij er voor kiezen om die door een andere deelnemer te laten beantwoorden. In veel presentaties heeft de presentator te maken met verschil in functies of ervaring. In Presenteren 3.0 worden deze verschillen op die manier juist benut. Ook onderling wordt op deze wijze informatie uitgewisseld. Deze interactie verhoogt de aandacht en het effect. De toehoorder wordt deelnemer. De presentator leidt de interactie en houdt hierbij vooral zijn doel in het oog. Een belangrijke strategische factor voor de beïnvloeding is om de juiste mensen tijdens de interactie aan het woord te laten.

Waarom Presenteren 3.0?

Presenteren 3.0 is gebaseerd op de praktijk en de vragen van ervaren presentatoren. De presentatie is voor hun een middel om een hoger doel te bereiken, bijvoorbeeld om als leidinggevende de medewerkers mee te krijgen in een nieuwe werkmethode. Zij geven aan redelijk goed in staat te zijn om hun informatie over te brengen, maar op zoek te zijn naar suggesties om de effectiviteit te verhogen. Ervaren presentatoren geven aan ook behoefte te hebben aan suggesties om de presentatie interactiever te maken en deze interactie te leiden.

Waar gaat het over?

  • De 7 succesfactoren van een beïnvloedende presentatie (zie film onderaan)
  • Het praktische 7 stappenplan om snel en effectief de presentatie voor te bereiden met 3 essentiële boodschappen
  • Veel praktijk tips over de belangrijkste vaardigheden als u presenteert: openen, interactief informatie delen, discussie leiden, omgaan met tegengas, krachtig afsluiten

 Voorbeelden van 7 praktijksituaties waar Presenteren 3.0 uitstekend toepasbaar is:

  • U verdedigt uw voorstel in een presentatie tijdens een vergadering
  • Als Project Verantwoordelijke wilt u medewerking van de afdelingshoofden
  • Als ambtenaar wilt u met instellingen en ondernemers beleid ontwikkelen
  • Als adviseur doet u na uw onderzoek verslag en geeft aanbevelingen
  • U bent Account Manager en staat met twee concurrenten op de agenda
  • Als leidinggevende wilt u een nieuwe werkmethode introduceren
  • U bent uitgenodigd als gastpreker om uw expertise te delen

De 7 succesfactoren van het presenteren zijn uitgelegd in onderstaande video.

Video
Gijs Tenthof
Bijsselseweg 11 59
8256 RE Biddinghuizen
Nederland
+31(0)629401104
info@presenteren3punt0.nl