Misie en visie

Missie

Het maximaliseren van de toegevoegde waarde van bijeenkomsten waarin de presentatie als middel wordt ingezet om zowel de doelen van de presentator als de doelen van de deelnemers te dienen.

Visie

Door als vertrekpunt de herkenbare en lastige praktijksituaties van de deelnemers te nemen en hierop de eigen suggesties te richten, wordt de toehoorder geboeid en geprikkeld. Dit geeft rust bij de presentator omdat deze merkt dat er aansluiting is met het publiek. Signalen hiervoor kunnen verbaal van aard zijn (interactie via vragen) en non-verbaal van aard zijn (interactie via oogcontact). Hierdoor zal de presentator dichter bij zichzelf blijven en zo zelf ook non-verbaal en verbaal meer impact hebben. De impact neemt extra toe door via interactie optimaal gebruik te maken van de kennis, ervaringen en meningen onder de deelnemers. De presentator beperkt zich daarvoor tot alleen noodzakelijke informatie en maakt enkel als bewijsvoering een uitstapje naar detail informatie. Ook maakt de presentator bewust gebruik van sturingsvaardigheden om de leiding te behouden en ook daarmee in impact en imago te winnen! Goede voorzitters oogsten waardering!
Dit is goed toepasbaar in kleinere groepen met de mogelijkheid tot veel verbale interactie. Maar ook in grotere groepen (symposium) zijn deze principes in te bouwen. Daar is natuurlijk minder gelegenheid tot discussie en dient uw verhaal daarom een ander doel.

Video
Gijs Tenthof
Bijsselseweg 11 59
8256 RE Biddinghuizen
Nederland
+31(0)629401104
info@presenteren3punt0.nl