Interactie niveau’s

Interactie niveaus van een presentatie 

Effectieve presentaties worden gekenmerkt door een hoog interactieniveau gestimuleerd door de spreker zelf. Welke niveaus zijn er?

 a)      Informeren.

Via (veel) sheets wordt een vooraf vast geprogrammeerd verhaal verteld aan het publiek. Vaak heeft het publiek moeite de aandacht er bij te houden.. Het verhaal wordt ‘afgedraaid’ en de toehoorder wordt overladen met informatie. Het effect is beperkt

b)     Informeren met vragen achteraf.

Via (veel) sheets wordt een vooraf geprogrammeerd verhaal verteld. Vaak heeft het publiek moeite de aandacht bij dit gedeelte te houden. Tussentijdse (pogingen tot) vragen worden naar het einde verplaats opdat de spreker zijn rode draad niet kwijt raakt. Tijdens de discussie neemt het aandacht niveau weer toe. De discussie wisselt sterk qua onderwerp en is gericht op de spreker.

c)      Informeren en interactie toestaan. Vragen toestaan.

Vragen uit het publiek worden opgepakt, soms direct beantwoord soms naar later verplaatst. Het publiek wordt telkenmale verrast door de vragen en zelf daarmee ook meer (in gedachten) mee gaan doen. De betrokkenheid en het effect nemen toe. De structuur vraagt via regelmatig samenvatten en essenties weergeven aandacht van de spreker.

d)     Van gedachten wisselen en interactie stimuleren. Vragen oproepen en beantwoorden.

Via het stellen van vragen aan het publiek door de spreker zelf wordt volledige aandacht verkregen. De vragen zetten actief tot nadenken aan en hebben het ‘risico’ in zich van aan de beurt te komen waardoor je genoodzaakt bent op te letten. De spreker zal soms kiezen meerdere personen op dezelfde vraag aan het woord te laten, waardoor veel spannende interactie optreedt. De nadruk ligt hier op het overdragen van essenties / boodschappen geïllustreerd door informatie. Het effect is maximaal mits de spreker zich goed bewust is van de eigen essenties en het regelmatig samen vatten.

De meeste deelnemers aan een trainingg geven aan op niveau b – c te zitten en naar d te willen.

 

Video
Gijs Tenthof
Bijsselseweg 11 59
8256 RE Biddinghuizen
Nederland
+31(0)629401104
info@presenteren3punt0.nl